0(242) 618 67 01

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri tarihçe olarak yurdumuzda birinci sırada, organizasyon bakımından ise Kırkpınar ile birlikte anılmaktadır. Güreş tarihçesi bölge vakıf kayıtlarına “ Toramanlar Vakfı” olarak bilinen Hicri 822, Rumi 1419 Nuh Çelebi’den gelen taşınmaz mal varlığı vakfı yerine birleştirilen bugünkü Yeşil Camii yerinde bulunan Musalla Çevrik diye mahallen anılan arazinin “Güreş Çayırlığı” diye vakfiye hududunu belirlemiştir. 1352 yılından beri Elmalı bu geleneği en iyi sürdüren ilçemizdir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Antalya İl Envanterine dâhil edilmiş bir kültürel etkinliktir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname ’sinde bahsettiği Elmalı Güreşleri aynı zamanda Osmanlı Devlet Arşivlerine de geçmiş bir organizasyon olarak bilinmektedir. Güreşlerin bir başka yönü de, güreş yapılan yöreye maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına faydalı eserlerin yapılmış olmasıdır. Tespitlere göre Elmalı’da son 30 yıl içerisinde güreş gelirleri ile Elmalı Lisesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı İçme Suyu Şebekesi, Elmalı Spor Tesisleri, Elmalı Müzesi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yapımına maddi kaynak sağlamıştır.

Tarihi Güreşler her yılın Eylül ayının ilk haftası düzenlenir. Elmalı Güreşleri bir kültür ve sanat şenliği olarak düzenlenmektedir. Akşamları ise bir eğlence ve festival havasında yaşanmaktadır. İlçe halkı ve köylerden gelenler özellikle 1975 li yıllara kadar mehter takımını ve seyirlik oyun olan “Hart Hart Deve” yi izlemek için Cumhuriyet Meydanı’nı doldururlardı. Günümüzde ise güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, panayırlar ve sergiler düzenlenmektedir. Güreş günlerinden birkaç gün öncesi, akşamları çeşitli sanatçılar davet edilerek halk konserleri düzenlenmektedir.

Anadolu’ya göç eden Oğuz Boyları’nın hemen hemen her kolundan bir yerleşimin olduğu Elmalı Türk’ün güç gösterisi olarak kabul edilen yağlı güreşlerin de en eski yurtlarından birisidir. 1352 yılından beri düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri Türk Milleti’nin Anadolu’da ilk önemli spor organizasyonlarından birisidir. Asırlar öncesinden günümüze kadar gelen bu organizasyon Elmalı’ya her yıl müthiş bir canlılık getirmektedir. Türkiye’nin her bölgesinden gelen yağlı güreş severler bir hafta boyunca Elmalı’nın tarihi atmosferini yaşarlar. Türkiye’nin en büyük güreş organizasyonu olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri tarihi kökleri ile gelecek nesillere yağlı güreşleri sevdirmeye devam edecektir.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam