0(242) 618 67 01

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR KENT MÜZESİ 
Çağdaşları arasında benzerine az rastlanan geniş kültürlü mütefekkir bir din alimi olan Osmanlı İmparatorluğunun son, Cumhuriyet döneminin ise İlk dönemlerinde yaşamış klasik medrese anlayışının yanı sıra her iki dönemin üzerine dünyasındaki fikirleri mezcedebilmiş, Mütefekkir, Din limi,Tefsirci,Felsefeci,Eğitimci,Hukukçu ,Hattat, Sanatkar gazeteci yazar ,edebiyatçı ,Şair ,Tarihçi ,Araştırmacı ,Çevirmen ,Vakıf Uzmanı, Fikir ve Siyaset adamı gibi bir çok özel sıfatı bünyesinde barındırmış mana ve iklimimizi kandil gibi aydınlatan ,’Hak Dini Kuran Dili’ adlı tefsiriyle tanınan son devir din alimlerinden olan Elmalılı M.Hamdi Yazır'ın eserlerinin bulunduğu Elmalılı M.Hamdi Yazır Kent Müzesi her yıl binlerce kişiyi ağırlayan manevi yolculuğun varış noktalarından biri olan Kadim Şehir Elmalıda ziyaretçilerine kapılarını açtı...

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR
1878-1942
Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din alimlerindendir. Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Aslen Burdur Gölhisar ilçesine bağlı olan Yazır Köyün’den olan babası Nüman Efendi Elmalı Şer’iyye Mahkemesinde başkâtiplik yapmıştır. Dedeleri Mehmed Bekir Hasan ve Bedreddin efendiler ilmiye sınıfına mensup olup annesi Fatma Hanım ise Elmalı hocalarından Sarlarlı Mehmet Efendi’nin Kızıdır. İlk ve orta öğretiminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’da tamamlayan Muhammed Hamdi Yazır, tahsilinde devam etmek üzere dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitmiş ve Küçük Ayasofya Medresesinde yerleşmiştir. 
(1895)

Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet almıştır. Bundan sonra hocası “Büyük Hamdi“ kendisi de “Küçük Hamdi“ namıyla anılmaya başlamış ve yazılarında da bu imzayı kullanmıştır. Soyadı Kanunu Çıkınca babasının köyünün ismi ‘Yazır’ soyadı olarak aldıysa daha çok doğum yerine nispetle ‘Elmalılı’ diye meşhur olmuş Antalya Milletvekilliği ve Vakıflar Bakanlığı da yapmıştır.

TBMM’de Türkçe tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi Kendisine teklif etmiş Elmalılı teklifi kabul ederek Hak Dini Kuran Dili adını verdiği eserini Vefatından önce bitirmiş ve toplumumuza kazandırmıştır. 27 Mayıs 1942’de İstanbul’da vefat etmiş ve Sahrayı- Cedid Mezarlığına defnedilmiştir. Yazır; çok büyük bir mütefekkir, din alimi, tesfirci, felsefeci, eğitimci, fikir, ve siyaset adamı, hukukçu, hattat, sanatkar, gazeteci ve yazar edebiyatçı şair tarihçi araştırmacı çevirmen ve vakıf uzmanı olmak gibi sadece istisnai değer ve kişiliklerde bulunabilecek bir çok özel sıfatı bünyesinde barındırmış, mana ve iklimimizi bir kandil gibi aydınlatmıştır.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam