0(242) 618 67 01

 

T.C

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                                                                                                         27/06/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

02 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan Kazı İzin Harcı ücret tarifesinin tespit edilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemize ait Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Teminat Mektubu alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi.

4-İlçenin Karyağdı Mahallesi Dr. Necdet Gür Caddesinde kurulan Tuhafiye Pazarının taşınmasının görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin Mayıs 2019 ayı toplantısında belirlenen Belediye Toptancı Halinde uygulanacak ücret tarifesinde bulunan Hal Giriş-Çıkış ve Kantar Ücretlerinin yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi.

6-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

 a) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

7-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                         

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam