0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            28/06/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

05 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Temmuz 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2- İlçemize bağlı Gökpınar,Avşar,Çobanisa,Özdemir,Büyüksöğle, Kocapınar, Akçay, Kızılca, Bozhüyük,Yalnızdam,Yakaçiftlik,Mursal ve Kışla Mahalleleri Kadastro Bilirkişilerinin seçilmesinin görüşülmesi.

3-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Fen İşleri Müdürlüğüne ait trafo yeri kaydırılması talebinin görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

4-Teklif ve Önergeler.

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278     

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam