0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           29/01/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

06 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Şubat 2019 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

                                                                                                         Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Karyağdı Mahallesi 119 ada 8 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

b) Karyağdı Mahallesi 152 ada 6 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

c) Karyağdı Mahallesi 119 ada 24 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

d) İmarla ilgili yeni müracaatların imar komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

3-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam