0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            26/01/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

02 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  02 Şubat 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                            Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

3-İlçenin Gündoğan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkının 1 nolu Lokanta binasının kiraya verilmesinin görüşülmesi.

4-Belediye İlan ve Reklam Vergisi ödeme sürelerinin görüşülmesi.

5-İlçenin Eymir Mahallesi 1764 ve 1761 parsel nolu taşınmazların Köy Meydanı yapılması amacıyla satın alınması veya Belediyemize ait taşınmazlarla takas edilmesinin görüşülmesi.

6-İlçenin Yeni Mahalle Çingen Tepesi mevkiinde bulunan 312 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz tarafından satın alınmasının görüşülmesi.

7-İlçenin Gündoğan Mahallesi 1002 ada 3 parsel üzerinde bulunan 16 bağımsız bölüm nolu taşınmazın satışının görüşülmesi.

8-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) İlçenin Karyağdı Mahallesi 138 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b) İlçenin Yeni Mahalle 111 ada 82 parselle ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

9-Teklif ve Önergeler.

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam