0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/12/2018

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                                              

 

03 OCAK 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Ocak 2019 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz hizmetlerinde Sözleşmeli personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.

4-2019 yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

5-İlçenin Yeni Mahalle Kirazlı mevkiinde bulunan 77 ada 128 parsel nolu taşınmazdaki Belediyemiz hissesi ile 77 ada 79 parsel nolu taşınmazın takas işleminin görüşülmesi.

6-Çukurelma Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yardım talebinin görüşülmesi.

7-Perihan Akkaya Kur’ an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yardım talebinin görüşülmesi.

8-İlçenin Yapraklı Mahallesi Sarımsalar mevkiinde bulunan 101 ada 1243 parsel nolu taşınmazın Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsisinin iptal edilerek Yapraklı Mahallesi Kırındı mevkiinde bulunan 101 ada 1160 parsel nolu taşınmazın Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesinin görüşülmesi.

9-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Karyağdı Mahallesi 119 ada 8 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

b) Karyağdı Mahallesi 152 ada 6 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

c) Karyağdı Mahallesi 119 ada 24 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

d) İmarla ilgili yeni müracaatların imar komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

10-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :618127

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam