0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                          29/03/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

 

 

03 NİSAN 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                         

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  03 Nisan 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla.

                                                                                                   Av. Ümit ÖZTEKİN

        Belediye Başkanı


 

G Ü N D E M _

1-Açılış ve Yoklama.

2-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 571 ada 7 parsel nolu taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına satılması veya kurum borçlarımızla takas edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-Belediye Başkanlığının 2017 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

5-Belediye Encümeni üye seçiminin yapılması.

6-Belediye Meclisi İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

7-Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

8-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına “ Elmalı Belediyesi 850 Kw Ges Yatırımı” başlıklı faaliyet teklifi sunulmasının görüşülmesi.

9-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına “Elmalı Pekmez Üretim Tesisi” başlıklı faaliyet teklifi sunulmasının görüşülmesi.  

10-Katı Atık Ücret tarifesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-Belediyemiz ücret tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

12-Belediye İşçi Disiplin Yönetmeliğinin Revize edilmesinin görüşülmesi.

13-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemiz kadrolarında değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

14-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Elmalı Ek İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

   1-Gündoğan Mahallesi mevkiinde bulunan Alim ÇETİN’ e ait yol kaydırılması dilekçesinin görüşülmesi.

15-Teklif ve Önergeler.

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam