0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/11/2017

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

01 ARALIK 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  01 Aralık 2017 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Gündoğan Mahallesi 39 ada 124 parselin plan raporu ilavesinin görüşülmesi.

b) Karyağdı Mahallesi 138 ada 26,127 ve 128 parsellerin tevhidinin görüşülmesi.

c) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

3-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam