0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                          27/12/2017

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

04 OCAK 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

                         

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  04 Ocak 2018 tarihinde saat  09.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Şakir Akça Vakfı Konukevi Toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla.

                                                                                                   Av. Ümit ÖZTEKİN

        Belediye Başkanı


 

G Ü N D E M _

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz hizmetlerinde Sözleşmeli personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.

4-2018 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

5-666. Tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşlerinin yapılmasının görüşülmesi.

6-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Gündoğan Mahallesi 1002 ada 2 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünün 19/12/2017 tarih ve 4130 sayılı görüş yazısının görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

7-Teklif ve Önergeler.

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam