0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-        25/04/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

02 MAYIS 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Başkanlığının 2018 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

3-2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

4-Belediye Meclis Üyesi Ömer DOĞAN’ ın partisinden istifa etmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesinin görüşülmesi.

5-Belediye Meclis Üyesi Fatih EKİCİ’ nin partisinden istifa etmesi nedeniyle İmar Komisyonuna üye seçilmesinin görüşülmesi. 

6-Elmalı Salur-İmircik-Karaköy Mahalleleri Tersip Bendi Yapım işi İnşaatı için DSİ idaresi ile sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.   

7-İlçemizde bulunan Hükümet, Antalya ve Alparslan Türkeş Caddelerinin isimlerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.   

8-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

 a) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

9-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam