0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                                                                                                                                                        27/04/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

03 MAYIS 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

                                                       

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  03 Mayıs 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

                Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.                     

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.

2-2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 92 ada 86,91,92,93,94,95,96,97,98 parsel nolu taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 69. Maddesi gereğince Kamulaştırılmasının görüşülmesi.

4-İlçenin Çalpınar Mahallesi Kızılpınar mevkiinde bulunan 2149 parsel nolu taşınmazın S.S. Çalpınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Tahsis edilmesinin görüşülmesi.

5-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Elmalı Ek İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

6-Teklif ve Önergeler.

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278   

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam