0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-     

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

02 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 15.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  02 Mart 2018 tarihinde saat  15.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesi.

3-İlçenin Gündoğan Mahallesi 1002 ada 3 parsel üzerinde bulunan 16 bağımsız bölüm nolu taşınmazın satışının görüşülmesi.

4-İlçenin Camiatik Mahallesi 230 ada 13 parsel üzerinde bulunan 2 bağımsız bölüm nolu taşınmaz ve eklentisinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Tahsis edilmesinin görüşülmesi.

5- Katı Atık Ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) 154 Kv’ lık Elmalı-Fethiye Enerji İletim Hattına ait güzergah üzerinde yer alan İlçenin Kışla Mahallesi 1286 parselle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

7-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam