0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            25/10/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

01 KASIM 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 KASIM 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                      Ramazan ADIGÜZEL

                                                                                                                         Belediye Başkan Vekili

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-2018 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasının görüşülmesi.

3-Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile belirlenmiş olan Katı Atık Ücret tarifesinde belirtilen KDV hariç ibaresinin kaldırılmasının görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)-Yeni Mahalle 77 ada 17, 67, 68, 69, 70 parsel nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)-  İmarla ilgili yeni müracaatların imar komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam