0(242) 618 67 01

 

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           27/05/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

10 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SAAT 16.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Haziran 2019 tarihinde saat 16.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Toptancı Halinde uygulanacak ücret tarifelerinin görüşülmesi.

3-Belediyemizde görev yapan kamu görevlileriyle Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

4-Eskihisar Mahallesi Kapalı Sistem Sulama Suyu ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5-Belediyemize ait gayrimenkul satışlarının görüşülmesi.

6-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

 a) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

7-Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakabe Heyeti seçiminin yapılması.

8-Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçiminin yapılması.

9-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam