0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            28/05/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

01 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  01 Haziran 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Elmalı ilçesi muhtelif mahallelerinde bulunan okul, düğün salonu tamirat tadilat yapım işi finansmanı için 460.200,00 TL, Elmalı ilçesi Sinan-ı Ümmi, Eğrekler, zahire, Topdağı sokak çevre düzenlenmesi yapım işi finansmanı için 1.065.000,00 TL, Elmalı ilçesi muhtelif mahallelerinde kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda prefabrik düğün salonu,köy kahvesi ve wc yapım işinin finansmanı için 590.000,00 TL, Elmalı ilçesi ve mahallelerinde toplam 70 km uzunluğunda asfalt yol yapımında kullanılmak üzere 1200 ton bitüm alınması ve nakliyesi için 2.500.000,00 TL, Devam eden işlerin ek finansmanında kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL kredi yetkisi verilmesinin ve gerektiğinde kredi kullanımları için ipotek verilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Yeni Mahalle Susesi mevkiinde bulunan 569 ada 2 parsel nolu taşınmaza kat karşılığı inşaat yaptırılmasının veya taşınmazın satılmasının görüşülmesi.

4-İlçenin Kapmescit Mahallesi Balbeyler mevkiinde bulunan 27 ada 1 parsel nolu imar planında park olarak ayrılan taşınmazın Kamulaştırılmasının görüşülmesi.  

5- Belediyemize ait İlçenin Karyağdı Mahallesi Kurukavaklar mevkiinde bulunan 631 ada 7 parsel ve İlçenin Gündoğan Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan 309 ada 113 parsel nolu taşınmazların hisse satışlarının görüşülmesi.

6-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a) Elmalı Ek İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

b) Alim ÇETİN’ in Gündoğan Mahallesinde yol kaydırılması talebinin görüşülmesi.

c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yeni Mahalle 80 ada 35 parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

d) Ayşe KEÇECİ’ nin Karyağdı Mahallesi 121 ada 1 parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

e) Süleyman ERTUĞRUL’ un Yeni Mahalle 77 ada 111 ve 112 parsellerle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

f) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

7-Teklif ve Önergeler.

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                     

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam