0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            28/01/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

03 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 ŞUBAT 2022 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

 

                                                                                                         Hüseyin ERDEMCİ

                                                                                                      Belediye Başkan Vekili

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Gündoğan Mahallesi 876 ada mevkiinde bulunan bir sokağa isim verilmesinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Atatürk  Cad.  No:59  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                         

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam