0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            28/03/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

01 NİSAN 2022 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 NİSAN 2022 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediye Başkanlığının 2021 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

3-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-2022 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasının görüşülmesi.

5-Belediye Encümeni Üye seçiminin yapılması.

6-Belediye Meclisi İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

7-Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

8-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 785 ada 5 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

9-İlçenin Akçay Mahallesinde bulunan 5116,5118,5119,5120,5121,5122,5123,5124,5155 parsel nolu taşınmazlardaki Belediyemiz hisseleri ile 5117 parsel nolu taşınmazın takas talebinin görüşülmesi.

10-İlçenin Tekke Mahallesi 987 parsel nolu taşınmazın şartlı bağış talebinin görüşülmesi. 

11-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Atatürk  Cad.  No:59  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam