0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            29/04/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

05 MAYIS 2022 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 MAYIS 2022 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-2021 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-Belediyemize ait Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 1.000.000,00 TL tutarında Teminat Mektubu alınması için ipotek verilmesinin görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Atatürk  Cad.  No:59  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam