0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-          25/02/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı           

 

01 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 MART 2022 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

 

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Antalya Büyükşehir Belediyesine taşınmaz tahsis edilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Yeni Mahalle Küçük Sanayi Sitesi içinde kalan 92 ada 63, 64, 65, 67, 68, 75, 74, 114,103,69,70,71,72,73,87,88,89,90,100,119,121,131,134,97,98 parsel nolu taşınmazların Kamulaştırılmasının görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 92 ada 116 ve 137 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam