0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı   :77888599-301.03-           27/05/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı  

 

03 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 HAZİRAN 2022 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Özdemir Mahallesi 136 ada 1 parsel nolu taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Gündoğan Mahallesi 59 ada 68 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan 1. Kat 15,16,20 bağımsız bölüm nolu dükkanların  Elmalı İlçesi Muhtarlar Derneğine Tahsis edilmesinin görüşülmesi.  

4-Belediyemize ait İlçenin Gündoğan Mahallesinde bulunan 193 ada 32 parsel nolu taşınmaz ile İlçenin Gündoğan Mahallesinde bulunan 249 ada 7 parsel nolu taşınmazın takas edilmesinin görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam