0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-301.03-     26/11/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                             02 ARALIK 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 ARALIK 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

 

 Halil ÖZTÜRK

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2- Elmalı Akçay Deresi ve Hacıyusuflar Mahallesi Dereleri Taşkın Koruma Projesi için DSİ idaresi ile sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.  

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Gündoğan Mahallesi 60 ve 61 adalar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Yeni Mahalle 77 ada için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c)İlçenin Gökpınar Mahallesi 135,136,138 ve 139 adalar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

d)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam