0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            26/09/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

04 EKİM 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Ekim 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-667.Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 6-7-8 Eylül de yapılmasının görüşülmesi.

3-666.Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinde üstün başarı gösteren güreşçilerden Orhan OKULU, Ali GÜRBÜZ ve  İsmail BALABAN ‘a özel ödül verilmesinin görüşülmesi.  

4-2019 Mali Yılı Belediye Bütçe ve tarifelerinin görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)-Büyüksöğle Mahallesi 111 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

b)  İmarla ilgili yeni müracaatların imar komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

6-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam