0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           26/07/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

01 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

                                              

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Ağustos 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                            Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin tespit edilmesi.

3-2019 Yılı Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivan olan güreşçi Ali GÜRBÜZ’ e ödül verilmesinin görüşülmesi.

4-Belediyemiz tasarrufunda bulunan taşınmazların Kira Artış oranın belirlenmesinin görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)Gündoğan Mahallesi 225 ada ile 57 ada arasındaki yolun kaydırılması hakkındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)Yeni Mahalle 39 adada yer alan 12 metrelik imar yolunun kaydırılarak parselasyon sınırlarına getirilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c)Yeni Mahalle 97 ada 109 parsel nolu taşınmazda yapılacak plan tadilatı hakkındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

d)Yeni Mahalle 94 ada 57 ada 118 ve 119 parsellerden geçen yolun kaydırılması hakkındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

e)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

6-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam