0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/07/2018

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

02 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                        

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Ağustos 2018 tarihinde saat  10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-Camiatik Mahallesinde bulunan Uzunköprü Caddesi ve Sinan-ı Ümmi Sokaklarının isminin Erenlerin Diyarı Elmalı’ da Sinan-ı Ümmi Hazretlerinin yetiştirdiği büyük mutasavvıf Niyazi-Mısri olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

3-İlçenin Camicedit Mahallesi Baltası Gedik mevkiinde bulunan 8 ada 4 parsel nolu taşınmazın Düğün Salonu,Taziye Evi ve Kültür Merkezi yapılmak üzere Belediyemiz tarafından satın alınmasının görüşülmesi.

4-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a)Nurten ALTINTAŞ’ a ait 94 ada 118 ve 119 parsellerin yol kaydırılması talebinin görüşülmesi.

b)Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2016/1127 esas ve 2017/1557 nolu kararına göre imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

5-Teklif ve Önergeler.

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam