0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-                                                                                            27/06/2024

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

02 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 TEMMUZ 2024 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediye Meclisinin 2024 yılı için bir aylık tatil döneminin belirlenmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Gölova Mahallesinin isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) İlçenin Yeni Mahalle 110 ada 51 parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

b) İlçenin Afşar Mahallesi 136 ada 33 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

c) İlçenin Bayındır Mahallesi 187 ada 30,32,34,35,36,37,39,40  parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

d)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam