0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-105.02-           26/01/2024

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

02 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 ŞUBAT 2024 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

                                                                                                                    Halil ÖZTÜRK

  Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

3-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam