0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-                                                                                            29/12/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

04 OCAK 2024 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 04 OCAK 2024 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.

3-Belediye Hizmetlerinde Sözleşmeli Personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.

4-2024 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

5-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemiz kadrolarında değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

6-Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle yeni Kadro İhdas edilmesinin görüşülmesi.

7-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Gökpınar Mahallesi Antalya yolunun batısına denk gelen yapı adalarında emsal ve yüksekliğin mekânsal planlara göre yeniden belirlenmesinin görüşülmesi.

b)İlçenin Akçay Mahallesi bitişik nizam yapı adalarında ayrık nizam yapılabilmesi hususunda imar planı notu eklenmesinin görüşülmesi.

c)Elmalı İlçe merkezine bağlı uygulama imar planı bulunan mahallelerde yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafelerinden dolayı emsalini kullanamayan parsellerin emsallerini kullanabilmeleri için imar planı notu eklenmesinin görüşülmesi.

d)İlçenin Yalnızdam Mahallesi 712 parsel ve 110 ada 3 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasının görüşülmesi.

e)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

8-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam