0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-105.02-       04/04/2024

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

08 NİSAN 2024 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 08 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekillerinin Seçimi.

3-Belediye Meclisi Tutanak Katiplerinin Seçilmesi.

4-Belediye Encümeni Üye seçiminin yapılması.

5-Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

6-Belediye Meclisi İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

7-Belediyemizi Doğal Şehirler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere üye seçilmesi.

8-Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere üye seçilmesi.

9-Belediyemizi Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere üye seçilmesi.

10-Belediyemizi Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere üye seçilmesi.

11-Belediyemizi Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Meclisinde temsil etmek üzere üye seçilmesi.

12-Belediyemize ait Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin faaliyetlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13-Belediye Başkanlığının 2023 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

14-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15-Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin tespit edilmesi.

16-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam