0(242) 618 67 01

02 MAYIS 2024 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

                                                

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 MAYIS 2024 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama. 

2-2023 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-İlçenin Karyağdı Mahallesi Çukurdeğirmen Caddesi mevkiinde bulunan Hamdi Altıntepe Parkının Elmalı Belediyesi Spor Kulübüne tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

4-2024 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasının görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam