0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-       30/05/2024

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

          04 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 04 HAZİRAN 2024 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

           

Halil ÖZTÜRK

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Eskihisar Mahallesi 126 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapımı devam eden zemin kat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 bağımsız bölüm nolu dükkanladır satışının görüşülmesi.

3-Belediye 2024 Yılı Vergi,Harç ve Ücret Tarifeleri Elmalı Kesimhanesi Ücret tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) İlçenin Yeni Mahalle 91 ada 5,6,7 ve 92 ada 111,112 parseller ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam