0(242) 618 67 01

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-301.03-                    03/07/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

10 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 10 TEMMUZ 2023 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediye Meclisinin 2023 yılı için bir aylık tatil döneminin belirlenmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Eymir Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 814 parsel nolu taşınmaz ile 1762 parsel nolu taşınmazın takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

4-İlçenin Salur Mahallesi Meşe Alanı mevkiinde bulunan 112 ada 316 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz tarafından kiralanmasının görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yuva Mahallesi İmar Planına Plan notu eklenmesinin görüşülmesi.

b)İlçenin Özdemir Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

c)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam