0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-                                                                                            27/01/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

02 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 ŞUBAT 2023 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçemiz Yeni Mahalle 212 ada 13 parsel nolu taşınmazın üzerine yapılması planlanan Sağlık Merkezi İnşaatı için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

3- İlçemizde bulunan Bahçelievler Caddesinin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi.  

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 281 ada 71 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Özdemir Mahallesi 112 ada 350 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam