0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-                                                                                            30/12/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

06 OCAK 2023 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 OCAK 2023 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz Hizmetlerinde Sözleşmeli Personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.

4-2023 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

5-İlçenin Karyağdı Mahallesi 45 ada 33 parsel 23-24-32-33 bağımsız bölüm nolu taşınmazlar üzerine ipotek verilmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesinin görüşülmesi.

6-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

7-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam