0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-                                                                                            31/03/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

07 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 NİSAN 2023 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

 

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Başkanlığının 2022 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

3-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Belediye Encümeni Üye seçiminin yapılması.

5-Belediye Meclisi İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

6-Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

7-İlçenin Yeni Mahalle Çingentepesi mevkiinde bulunan 753 ada 1 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınmasının görüşülmesi.

8-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 850 ada 3 parsel nolu taşınmazın satışının görüşülmesi.

9-Karagöl-Avlan Taşkın ve Kurutma Tesislerinin Devlet Su İşlerinden devir alınması için sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.  

10- İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 212 ada 13 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Karyağdı Mahallesi 140 ada 50 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c)İlçenin Düdenköy-Yakaçiftlik Mahalleleri yol boyu için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

d)İlçenin Yeni Mahalle 76 ada 35 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

e)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

11-Teklif ve Önergeler.

     

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam