0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-301.03-        27/04/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

                        05 MAYIS 2023 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 MAYIS 2023 tarihinde saat 14.30‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.  

                                                                                                                     Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-2022 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-Norm Kadro Yönetmeliğine göre boş kadrolarda değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

4-İlçenin Salur Mahallesi Akmacık Taşı mevkiinde bulunan 113 ada 52 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınmasının görüşülmesi.

5- İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Bayındır Mahallesi 139 ada 7 ve 9 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

b)İlçenin Gündoğan Mahallesi 309 ada için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam