0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-                                                                                            27/02/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

03 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 MART 2023 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.    

                                                                                                         Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.

2-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemiz kadrolarında değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

3-İlçemizde yaptırılması planlanan Eğitim ve Sağlık Merkezi yapımı ile ilgili Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının şartlı bağışının görüşülmesi.

4-Belediyemize ait Ebton Anonim Şirketine 12 ay vadeli 10.000.000 TL taşıt kredisi kullanımı için yetki verilmesinin görüşülmesi.

5- Belediyemize ait Ebton Anonim Şirketine 24 ay vadeli 10.000.000 TL leasing kullanımı için yetki verilmesinin görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. Maddesi 4. fıkrası gereğince deprem bölgesine 10 adet konteyner alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi.

7- İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 783 ada 1 parsel nolu taşınmaz ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Yeni Mahalle 90 ada 4 ve 216 ada 15,16,21,22,23,24,25,26,27 ve 28 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c)İlçenin Gündoğan Mahallesi 49 ada 9 parsel ve 48 ada 5 parsel nolu taşınmaz ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

d)İlçenin Kışla Mahallesi 723,724,725 ve 728 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

e)İlçenin Gündoğan Mahallesi 876 ada için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

f)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

8-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Atatürk  Cad.  No:59  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                      

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam