0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/10/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

03 KASIM 2023 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 KASIM 2023 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 75 ada 32 parsel 1,2,11,12  bağımsız bölüm nolu taşınmazlar ile 75 ada 16 parsel 1,2,3,4 bağımsız bölüm nolu taşınmazların trampa edilmesinin görüşülmesi. 

3-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 837 ada 1 parsel nolu taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesinin veya satılmasının görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 91 ada 5,6,7 ve 92 ada 111,112 parseller ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Gökpınar Mahallesi 189 ada 2 parsel ve çevresinde kavşak oluşturulması için hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c) İlçenin Düdenköy-Yakaçiftlik Mahalleleri sınırları içinde Elmalı güneyinden Kaş-Finike istikametine ulaşımın sağlandığı Devlet Yolunun doğu kısmında 11 adet halihazır harita paftasına giren ve yaklaşık 54 ha alanı kapsayan bölge için hazırlanan ve Belediye Meclisimizce onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmesi.

d) İlçenin Yeni Mahalle 75 ada 32 parsel üzerinde bulunan Trafo Alanının taşınması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

e) İlçenin Karyağdı Mahallesi 783 ada 1 parsel yanındaki Park alanına Belediye Hizmet Alanı eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

f)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam