0(242) 618 67 01

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-301.03-               05/06/2023

Konu : Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısına çağrı.

09 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine ek 30/05/2007 tarih ve 5675 Sayılı Kanun gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 09 Haziran 2023 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya  davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim. Saygılarımla.

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 G Ü N D E M                                                                                            

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Belediyemize ait olan İlçenin Tekke Mahallesinde bulunan 1595 parsel nolu  taşınmazın  tahsis  talebinin görüşülmesi. 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam