0(242) 618 67 01

 

T.C

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                   26/05/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

                 

02 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 HAZİRAN 2023 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim. Saygılarımla.  

Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 753 ada 1 parsel ve 850 ada 6 parsel nolu taşınmazların kiraya verilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Kocapınar Mahallesi Karacotluk mevkiinde bulunan 841 ada 1 parsel nolu taşınmazın hissesinin satışının görüşülmesi.  

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 118 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam