0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-105.02-                         02/10/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              06 EKİM 2023 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE

                                   MECLİSİ  TOPLANTISINA  AİT  GÜNDEMİ.    

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 EKİM 2023 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

                                                                                                                     Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-2024 Mali Yılı Belediye Bütçesinin ve Tarifelerinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

4-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam