0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            27/11/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

01 ARALIK 2023 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 ARALIK 2023 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 06/11/2023 tarih ve 23047967 sayılı yazıyla bildirilen 2022 yılı Elmalı Belediyesi Sayıştay Denetim Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

4-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam