0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            28/07/2023

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

03 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 AĞUSTOS 2023 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde başarılı olan güreşçilere ödül verilmesinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yuva Mahallesi 200 ada 10 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

4-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam