0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-        29/06/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

                     

06 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 TEMMUZ 2022 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim. Saygılarımla.  

           

                                                                                                          Halil ÖZTÜRK

                                                                                                        Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Özel Amaçlı Kurtarıcı  araç alınmasının görüşülmesi.

3-Belediyemiz adına 700.000,00 TL tutarında Teminat mektubu alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi.

4-Belediye 2022 Yılı Vergi,Harç ve Ücret Tarifeleri Bilboard Kullanım Ücret tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 2022 yılı için bir aylık tatil döneminin belirlenmesinin görüşülmesi.

6-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 80 ada 35 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

7-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam