0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-       31/10/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

           04 KASIM 2022 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 04 KASIM 2022 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

           Muhammet KEMENÇE

Belediye Başkan Vekili

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) İlçenin Karyağdı Mahallesi 359 ada kuzeyinde trafo alanı belirlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

3-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam