0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-             29/09/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

  06 EKİM 2022 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 EKİM 2022 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle  yeni Kadro İhdas edilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan taşınmazların Belediyemizin projelerinde kullanılmak üzere satın alınmasının görüşülmesi.

4-2023 Mali Yılı Belediye Bütçesinin ve Tarifelerinin görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam