0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-105.02-         25/11/2022

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

         

01 ARALIK 2022 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 ARALIK 2022 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

                                                                                                                    Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkan

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2- İlçenin Yeni Mahalle Toptancı Hali Caddesi mevkiinde bulunan mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 842 ada 2 parsel nolu taşınmaz ile yine aynı bölgede bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesine ait 850 ada 1 parsel nolu taşınmazın takas edilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Salur Mahallesi Meşe Alanı Mevkiinde bulunan 112 ada 316 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılmasının görüşülmesi.

4-İlçenin Özdemir Mahallesi mevkiinde bulunan 180 ada 9,10,11,12,13,14,15 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılmasının görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) İlçenin Yeni Mahalle 85 ada 9 parsel nolu taşınmazın üzerine denk gelen 10 metrelik imar yolunun kaldırılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam