0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            25/06/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

01 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Elmalı Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi. 

3-İlçemizde faaliyette bulunan Kahvehane sahiplerine ayni yardım yapılmasının görüşülmesi.

4-Belediyemize ait gayrimenkullerin kiracılarına Koronavirüs pandemisi sebebiyle kira indirimi yapılmasının görüşülmesi.

5-İlçenin Yalnızdam Mahallesinde bulanan 629 ve 808 parsel nolu taşınmazların satışının görüşülmesi.

6-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemiz kadrolarında değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

7-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 369 ada güneyinde bulunan yaya yolu için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

8-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam