0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-    01/02/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

                                           

05 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

 

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Dolu Memur Kadrolarında derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

3-2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasının görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

5-Belediyemizin bağlı kuruluşu Ebton Anonim Şirketinin Yönetim Kurulunun belirlenmesinin görüşülmesi.

6-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam