0(242) 618 67 01

 

T.C

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-           30/12/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

07 OCAK 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

       Halil ÖZTÜRK

         Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz Hizmetlerinde Sözleşmeli Personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.

4-2021 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

5-2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasının görüşülmesi.

6-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 39 ada 72,133,55,44 ve 54 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

7-Teklif ve Önergeler.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam